En borgmästardotter från Trondheim

 Min FarMos FarFars MorFars FarMor Helena Andersdotter Stabels rötter i Norge och Danmark har jag fått fram genom Mundia by ancestery så det är inget som jag själv har forskat i. Här följer en kort berättelse om hennes liv i Dalsland och hur hennes rötter går långt in i Norge och ner i Danmark.

Helna Andersdottr Stabel Föddes omkring 1684 och dog tisdagen den 14 juni 1737 på Sannerhult i Ödeborg. Hon gifte sig med Baltzar Johansson Modh 1707.
Jag har funnit släkten Stabel på nätet och kunnat följa den ner på 1200 talet
Enligt Ketil Isaksen-Modh är Helena ganska säkert dotter till sågverks faktor och kapten Anders Stabel och Gunilla Tunwall i Dals Långed. Detta har jag senare fått ytterligare  bekräftat i Släktnamnsrgistret på nätet.
Enligt boken "Slekten Stabel - Stabell ca 1200 - 1950" (Oslo 1955) var Anders i sin tur son till Borgmästaren i Trondheim Lauritz Basiansen Stabel.

Proband:
Helena Andersdotter Stabel (609). Född omkring 1684 (Pehr Hedqvist
dopbok). Död 1737-06-14 i Sannerhult, Ödeborg (P) (Pehr Hedqvist
dödbok). Helna Andersdottr Stabel Föddes omkring 1684 och dog tisdagen
den 14 juni 1737 på Sannerhult i Ödeborg. Hon gift sig med Baltzar
Johansson Modh 1707.
 Jag har funnit släkten Stabel på nätet och kunnat följa den ner på 1200
talet Enligt Ketil Isaksen-Modh är Helena ganska säkert dotter till
sågverks faktor och kapten Anders Stabel och Gunilla Tunwall i Dals
Långed. Detta har jag senare fått ytterligare bekräftat i
Släktnamnsrgistret på nätet.
 Enligt boken "Slekten Stabel - Stabell ca 1200 - 1950" (Oslo 1955) var
Anders i sin tur son till Borgmästaren i Trondheim Lauritz Basiansen
Stabel (Far I:1, Mor I:2)

Gift 1707 med Baltzar Johansson Modh (608). Löjtnant. Född från 1662
till 1679 i Skaraborgs län (Ketil Isaksen). Död 1759-05-17 i Edstena,
Högsäter (P) (Ketil Isaksen). ¶EnligtKetil Isaksen Modh är Baltzar född
1679 i Västergötland.Det nämns i boken Rölanda socken från forntid till
nutid att löjtnant Johan Johansson Modh genom sin son Baltzar Johansson
Modh 1705 (vedbo dombok) klagat över att rotebönderna i socknen inte
sköte sina åligganden på Rankebön.
 Enligt Bror Anderssons foskning i Vedbo domböcker brukade Johan
Johansson Modh och hans son Baltzar gården Sannerhult i Ödeborg (P)
 I "Karl XII s officerare" upplyses om att Baltzar Modh blev förare vid
Västgöta tremännings ( Överste Köhlers) infanteriregemente 1700.
Sergeant vid Bohusläns dragonregemente (Stångenäs kompani) 1704 Fälväbel
1709 på samma ställe och kornett 1711. 1716 blev han löjtnant vid
Stångenäs kompani som omfattade Lysekil ,Brastad / Bro i Bohuslän. Han
fick avsked 6 april samma år. Orsaken var att han blivit illa qväst, dvs
svårt sårad i fälttåget i Norge Liksom sin far deltog han i Karl XII s
krig och fälttåg. han fick från 1727 underhåll från krigsmanshuset. Vid
sin död anges olika ålder, 83 år i husförhörslängden och 97 i dödboken.
Det är troligen fel i dödboken. Han anges som gemen vid Göteborgs
regemente redan 1686 och rustmästare vid Västgöta - Dals regemente 1689
enligt " Karl XII s officerare, biografiska anteckningar" I
generalmönsterrullan 1689 nämns han dock inte.
 Under sin tid i Bro bodde familjen på officersbostället Åker som var en
av socknens bästa gårdar. Taxeringslängden 1715 för Bohuslän anger
cornett Baltzar Johansson Modh s lösa egendoms värde till 210 daler
sivermynt. 1718 flyttade familjen till gården Förlöv i samma socken. på
1720 talet flyttade familjen till Sannerhult i Ödeborg där hans första
fru Helena dog 53 år gammal.. Han flyttade på äldre dar till gården
Rimseröd i Naverstad. Här gifte han sig andra gången 1746 med änkan Anna
Christina Pohl. Hon var dotter till pistolsmeden Gottfried Pohl och
Annika Schröder från Svarteborg i Bohuslän. Gottfried var född i
Königsberg i Tyskland. Baltzar dog av åldersvaghet på Rimseröd i
Naverstad socken som ligger i Tanums kommun och ligger ca 3 mil sydväst
om Dals Långed (fågelvägen)

                                 Barn:
   Anna Maria (1502). Född 1700 (My Heritage). Död 1780 (My Heritage).
   Stina (610). Född 1707 i Horntveten (Ketil Isaksen). Döpt i
     Färgelanda (P) (Ketil Isaksen). Död före 1709 (My Heritage).
   Stina Cathrina (1503). Född 1709 (My Heritage). Död 1784-02-17 (My
     Heritage).
   Johanna (1504). Född 1710-12-29 (My Heritage).
   Johan Baltzarsson Modh (494). Bonde. Född från 1709 till 1711 i
     Färgelanda (P) (Ketil Isaksen Modh och Pehr Hedenqvist). Död
     1781-03-11 i Södra Skallsjö, Högsäter (P) (Pehr Hedqvist dödbok).
     Enligt en personakt VI-5 är johan född 1707. Enligt Keti Isaksen
     Modh finns en uppgift att Johan och hans syskon Peter, Thure och
     Anna-Lisa är barn till Michael G Gustafsson Modh. Detta anser Ketil
     att han med stöd av sin egen och en annan väldokumenterad forskare
     (Dahlström) är fel. Johan bodde på Millemyr 1744 - 68. Från slutet
     av 1760 talet var han bonde på Tveten, senare p västra Stigen i
     Färgelanda.
   Peter (1507). Dragon, bonde och danneman. Född 1713 (My Heritage).
     Död 1763-11-20 (My Heritage).
   Ullrika (611). Född 1715-01-17 i Bro (O) (My Heritage). Död
     1789-01-25 (My Heritage). Bro är en socken som ligger ca 1 mil vsv
     om Munkedal i Lysekils kommun.
   Anna Lisken (Lisa) (612). Född 1717-04-12 i Bro (O) (My Heritage).
     Död 1791-04-11 (My Heritage).
   Anders (614). Född 1718-06-10 i Bro (O) (My Heritage).
   Jakob (613). Född 1720-03-02 i Rölanda (P) (My Heritage). Rölanda är
     en socken i Dals Ed. Troligen var det Näsbön som de bodde på.
   Thure (615). Dragon. Född omkring 1725 (My Heritage).


----------------------------- Generation I -----------------------------

I:1 f
Anders Lauritzen Stabel (1395). Sågverksfaktor, Inspektor och Kapten.
Född omkring 1654 i Trondheim (Mundia by Ancestery). Död 1716-03-16 i
Dals Ed (Mundia by Ancestery). Enligt Ketil Isaksen-Modh är Helena
ganska säkert dotter till sågverks faktor och kapten Anders Stabel och
Gunilla Tunwall i Dals Långed.
 Enligt boken "Slekten Stabel - Stabell ca 1200 - 1950" (Oslo 1955) var
Anders i sin tur son till Borgmästaren i Trondheim Lauritz Basiansen
Stabell (Barn Proband, Far II:1, Mor II:2)

Gift 1:o 1678 (Mundia by Ancestery) med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Lars (1486). Född (Mundia by Ancestery).
   Jonas (1487). faktor. Född omkring 1684 (Mundia by Ancestery).
   Helena Andersdotter Stabel (609). Född omkring 1684 (Pehr Hedqvist
     dopbok). Död 1737-06-14 i Sannerhult, Ödeborg (P) (Pehr Hedqvist
     dödbok). (Se Proband).
   Catharina (1399). Madame. Född 1692 (Mundia by Ancestery). Död 1762 i
     Rölanda (P) (Mundia by Ancestery).
   Britta (1490). Född (Mundia by Ancestery).

Gift 2:o med Britta (1489). Född (Mundia by Ancestery).

I:2 m
Gunilla Tunvall (1396). Född omkring 1655 (Mundia by Ancestery). Död
omkring 1705 i Dals Ed (P) (Mundia by Ancestery). Levnadsbeskrivning
(Källa Mundia by ancestery) "...Oficersdotter från Uddevalla" (
Sjöström: Värmlands Nation i Lund.) I kyrkoböckerna förekommer hon
endast två gånger, 1707 22/8 som dopvittne ("hr factorens hustru madame
Gunilla Stabel") och 1711, den 13:e söndagen efter Trefaldighet, då hon
skänker 1 riksdaler 8 öre till kyrkan, ( hon kallas då endast "h:r
captains Stabels kiäresta") (Barn Proband)

Gift 1678 (Mundia by Ancestery) med föregående ana.


---------------------------- Generation II  ----------------------------

II:1 ff
Lauritz Bastiansen Stabel (1398). Borgmästare Trondheim, Fogde over
Stjördalen . Född 1604 i Trondheim (Mundia by Ancestery). Död 1669 i
Trondheim (Mundia by Ancestery). Lauritz Bastiansen Stabel Var gift två
gånger. I andra äktenskapet med Susanne Pedersdatter Krabbe föddes
Anders Lauritzen Stabel.
 Med sin första fru hade han minst tre barn, Susanne, Peder och Lauritz.
(Barn I:1, Far III:1)

Gift 1:o 1632 (Mundia by Ancestery) med Karen Eylersdatter (1400). Född
1615 (Mundia by Ancestery). Död 1645 i Trondheim (Mundia by Ancestery).

                                 Barn:
   Eiler (1459). Född omkring 1633 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
     Död omkring 1669 (Mundia by Ancestery).
   Anne (1460). Född omkring 1635 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Maren (1462). Född omkring 1637 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Oluf (1461). Född omkring 1639 i Trondheim (Mundia by Ancestery). Död
     omkring 1673 i Ostindien (Mundia by Ancestery).
   Enevold (1463). Född omkring 1641 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Otte (1464). Född omkring 1643 i Trondheim (Mundia by Ancestery). Död
     omkring 1671 (Mundia by Ancestery).
   Bastian (1465). Född omkring 1645 i Trondheim (Mundia by Ancestery).

Gift 2:o 1649 i Trondheim (Mundia by Ancestery) med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Susanne (1401). Född omkring 1650 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Peder (1402). Född omkring 1651 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Lauritz (1403). Född omkring 1653 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
     Död omkring 1689 i Meldal Sör-Tröndelag (Mundia by Ancestery).
   Anders Lauritzen Stabel (1395). Född omkring 1654 i Trondheim (Mundia
     by Ancestery). Död 1716-03-16 i Dals Ed (Mundia by Ancestery). (Se
     I:1).
   Christopher (1466). Född omkring 1656 i Trondheim (Mundia by
     Ancestery).
   Olof (1469). Född omkring 1658 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Aasille (1468). Född omkring 1660 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Kirsten (1467). Född omkring 1666 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
   Karen (1470). Född omkring 1668 i Trondheim (Mundia by Ancestery).

II:2 fm
Susanne Pedersdatter Krabbe (1405). Född omkring 1627 i Aure, Möre og
Romsdal Norge (Ketil Isaksen Modh). Död omkring 1700 i Aure, Möre og
Romsdal (Mundia by Ancestery). (Barn I:1, Far III:3, Mor III:4)

Gift 1649 i Trondheim (Mundia by Ancestery) med föregående ana.


---------------------------- Generation III ----------------------------

III:1 ff f
Bastian Hansen Stabel (1407). Född 1570 i Haderslev Danmark (Mundia by
Ancestery). Död 1625 i Trondheim (Mundia by Ancestery). (Barn II:1, Far
IV:1, Mor IV:2)

Gift

                                 Barn:
   Hans (1408). Född 1596 (Mundia by Ancestery).
   Niels (1409). Född 1599 (Mundia by Ancestery). Död 1670 (Mundia by
     Ancestery).
   Claus Nicolaus (1410). Född 1600 (Mundia by Ancestery). Död 1671
     (Mundia by Ancestery).
   Christen (1411). Född 1602 (Mundia by Ancestery). Död 1664 (Mundia by
     Ancestery).
   Lauritz Bastiansen Stabel (1398). Född 1604 i Trondheim (Mundia by
     Ancestery). Död 1669 i Trondheim (Mundia by Ancestery). (Se II:1).
   Dorte (1412). Född 1607 (Mundia by Ancestery).

III:3 fm f
Peder Lauritzen Krabbe (1418). präst. Född omkring 1596-12-26 i Stangvik
Surnadal Nordmöre Norge (Mundia by Ancestery). Död omkring 1686 i
Stangvik Surnadal Nordmöre Norge (Mundia by Ancestery). Berättelse:
Peder Krabbe Inskickat av DoGregory
 Peder var prästson från Öye i Surnadal och blev student
i Köpenhamn 1616. Genom brev utställt av Tage Thott blev Peder
kapellan i Tingvold 1620 och kom sedan till Aure1623. Han blev omkring
1654 prost i Nordmöre. Peder var gift med Susanna Olsdatter, dotter
till borgmästaren i Trondheim, Ole Jensen Schriver, paret hade
minst tolv barn men flera dog som små. År 1645 skattade
Peder för sig, hustrun, två döttrar, elva drängar
och tio tjänstepigor.År 1684 höll gården fem
hästar och två föl, trettiofem nötkreatur fyrtio
sm&aring;fe och sju grisar.<br><br>Peder g&auml;lde f&ouml;r att vara en
god poet och har skrivit ett par julpsalmer som var intagna i Cassubens
utg&aring;va av psalmboken. &Aring;r 1663 sk&auml;nkte Peder 300
riksdaler till sin sockens fattiga. Peder eftertr&auml;ddes i
sogneprest&auml;mbetet av sin son Laurits.<br><br>K&auml;lla:
Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536- 1700<br><br>Svein
Tore Dahl Trondheim 2000 (Barn II:2, Far IV:5, Mor IV:6)

Gift 1:o 1620 (Mundia by Ancestery) med Ingborg Danielsdottr Halse
(1419). Född omkring 1594 (Mundia by Ancestery). Död omkring 1621
(Mundia by Ancestery).

Gift 2:o med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Chatarina (1422). Född omkring 1624 (Mundia by Ancestery).
   Lars (1423). Född omkring 1626 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1696 (Mundia by Ancestery).
   Susanne Pedersdatter Krabbe (1405). Född omkring 1627 i Aure, Möre og
     Romsdal Norge (Ketil Isaksen Modh). Död omkring 1700 i Aure, Möre
     og Romsdal (Mundia by Ancestery). (Se II:2).
   Magdalena (1424). Född omkring 1628 (Mundia by Ancestery).
   Aarsille (1425). Född omkring 1630 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1697 (Mundia by Ancestery).
   Oluf (1426). Född omkring 1630 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1630 (Mundia by Ancestery).
   Anna (1427). Född omkring 1634 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1634 (Mundia by Ancestery).
   Anna (1428). Född omkring 1636 (Mundia by Ancestery).
   Christoffer (1429). Född omkring 1644 (Mundia by Ancestery).
   Maren (1430). Född omkring 1650 (Mundia by Ancestery).

III:4 fm m
Susanne Olsdatter Schriver (1421). Född omkring 1605 (Mundia by
Ancestery). Död omkring 1667 (Mundia by Ancestery). (Barn II:2, Far


IV:7, Mor IV:8)

Gift med föregående ana.


---------------------------- Generation IV  ----------------------------

IV:1 ff ff
Hans Bastiansen Stabel (1414). Född 1534. Död 1585. (Barn III:1, Far
V:1, Mor V:2)

Gift 1565 (Mundia by Ancestery) med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Peder (1416). Född 1560 (Mundia by Ancestery).
   Bastian Hansen Stabel (1407). Född 1570 i Haderslev Danmark (Mundia
     by Ancestery). Död 1625 i Trondheim (Mundia by Ancestery). (Se
     III:1).

IV:2 ff fm
NN NN (1415). Född 1540 (Mundia by Ancestery). Det finns en anteckning i
Mundia by Ancestery att "Mrs Bastiansen Stabel är född 1540. Det är
allt. (Barn III:1)

Gift 1565 (Mundia by Ancestery) med föregående ana.

IV:5 fm ff
Lauritz Nielsen Krabbe (1432). Sogneprest. Född omkring 1560 (Mundia by
Ancestery). Död 1619-07-15 i Stangvik Möre Norge (Mundia by Ancestery).
Berättelse: Lauritz Krabbe Inskickat av lennart nilsson Laurits var
f&ouml;rst pr&auml;st i Surendal och byggde pr&auml;stg&aring;rden i
&Ouml;ye innan han f&ouml;rflyttades till Stangvik. Laurits
eftwerl&auml;mnade en gammal tysk bibel d&auml;r barnens namn och
f&ouml;delse&aring;r var uppf&ouml;rda. Hustruns namn
saknas.<br><br>K&auml;lla: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i
tiden 1536- 1700<br><br>Svein Tore Dahl Trondheim 2000 Sogneprest i
Stangvik (Barn III:3, Far V:9, Mor V:10)

Gift med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Anna (1436). Född omkring 1593 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1657 (Mundia by Ancestery).
   Hans (1437). Född omkring 1595 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1661 (Mundia by Ancestery).
   Peder Lauritzen Krabbe (1418). Född omkring 1596-12-26 i Stangvik
     Surnadal Nordmöre Norge (Mundia by Ancestery). Död omkring 1686 i
     Stangvik Surnadal Nordmöre Norge (Mundia by Ancestery). (Se III:3).
   Niels (1438). Född omkring 1599 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1599 (Mundia by Ancestery).
   Nils (1443). Född omkring 1604.
   Sara (1439). Född omkring 1607 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1674 (Mundia by Ancestery).

IV:6 fm fm
Karin Fries (1435). Född (Mundia by Ancestery). (Barn III:3)

Gift med föregående ana.

IV:7 fm mf
Olof Jensen Schriver (1472). Borgmästare. Född omkring 1570 (Mundia by
Ancestery). Död omkring 1635 i Trondheim (Mundia by Ancestery). (Barn
III:4)

Gift med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Susanne Olsdatter Schriver (1421). Född omkring 1605 (Mundia by
     Ancestery). Död omkring 1667 (Mundia by Ancestery). (Se III:4).

IV:8 fm mm
Ursula Christoffersdatter Darre (1473). Född omkring 1590 i Trondheim
(Mundia by Ancestery). Död 1648-11-20 i Trondheim (Mundia by Ancestery).
(Barn III:4)

Gift med föregående ana.


----------------------------- Generation V -----------------------------

V:1 ff ff f
Bastian Hanson Stabel (1475). Född omkring 1502 i Haderslev Danmark
(Ketil Isaksen Modh). Död 1565 i Haderslev Danmark (Mundia by
Ancestery). (Barn IV:1, Far VI:1, Mor VI:2)

Gift omkring 1530 med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Hans Bastiansen Stabel (1414). Född 1534. Död 1585. (Se IV:1).
   Lauritz (1483). Född omkring 1540 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1600 (Mundia by Ancestery).
   Friedrich (1484). Född 1542 (Mundia by Ancestery).
   Margarethe (1485). Född omkring 1544.

V:2 ff ff m
Anna Stabel (1476). Född omkring 1500 i Haderslev Danmark (Mundia by
Ancestery). Död 1559 i Haderslev Danmark (Mundia by Ancestery). (Barn
IV:1)

Gift omkring 1530 med föregående ana.

V:9 fm ff f
Niels Thyggesson Krabbe (1434). Född 1530 i Ramsing Viborg Danmark
(Mundia by Ancestery). Död 1564 i Löten Hedmark Norge< (Mundia by
Ancestery). (Barn IV:5, Far VI:17, Mor VI:18)

Gift 1:o 1557 (Mundia by Ancestery) med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Lauritz Nielsen Krabbe (1432). Född omkring 1560 (Mundia by
     Ancestery). Död 1619-07-15 i Stangvik Möre Norge (Mundia by
     Ancestery). (Se IV:5).

Gift 2:o med Anne Amundsdotter (1442). Född 1540 (Mundia by Ancestery).
Död 1600 (Mundia by Ancestery).

V:10 fm ff m
Anne Axelsdotter Urup (1440). Född 1535 (Mundia by Ancestery). Död 1568
(Mundia by Ancestery). (Barn IV:5)

Gift 1557 (Mundia by Ancestery) med föregående ana.


---------------------------- Generation VI  ----------------------------

VI:1 ff ff ff
Hans Henriksen Stabel (1478). Född omkring 1470 i Haderslev Danmark
(Mundia by Ancestery). Död omkring 1540 i Haderslev Danmark (Mundia by
Ancestery). (Barn V:1)

Gift omkring 1494 med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Henrik (1480). Född omkring 1498.
   Jurgen (1481). Född omkring 1500 (Mundia by Ancestery). Död omkring
     1570 (Mundia by Ancestery).
   Bastian Hanson Stabel (1475). Född omkring 1502 i Haderslev Danmark
     (Ketil Isaksen Modh). Död 1565 i Haderslev Danmark (Mundia by
     Ancestery). (Se V:1).
   Anders (1482). Född omkring 1505 (Mundia by Ancestery). Död 1585
     (Mundia by Ancestery).

VI:2 ff ff fm
Ingeborg Stabel (1479). Född omkring 1470 (Mundia by Ancestery). Död
1530 (Mundia by Ancestery). (Barn V:1)

Gift omkring 1494 med föregående ana.

VI:17 fm ff ff
Thyge Mogensen Krabbe (1445). Riksarsk, länsman i Helsingborg. Född 1474
i Bustrup Danmark (Landshist. selskab). Död 1541-06-23 i Vegholm Sverige
(Mundia by Ancestery). Nedanstående är hämtat från en dansk
släktforskare, Anders A Liland som jag översatt.
 Tyge Krabbe (1474-1541). Nämndes redan 12 år gammal som "Smaadreng" hos
kong Hans och skötte senare kungens hundar. Han nämndes 1503 som riddare
och forlänades ca. 1507 med Helsingborgs slott som han sedan var knuten
till nästan hela sitt liv. Som officer i Skåne vållade han den svenska
härförarenr Aake Hansson Thott 1510 ett stort nederlag vid "Fantehullet"
nära gränsen. Strax efter upptogshan i det nationella rådet. Senare
uppstod den bitter fiendskapen mellan honom och kung Christian II, som
berövade honom Helsingborg. Tyge Krabbe var en ivrig deltagare i uppror
mot kungen. Omedelbart efter Fredrik I: s kröning, blev han utsedd till
riksmarsk och fick Helsingborg tillbaka. Han utvecklade nu en
heltäckande verksamhet och kan anses som det konservativt sinnade
katolska nationella rådets viktigaste ledare. Efter att han under åren
1524-25 ha dämpat bondeuppror i Skåne, där bönderna gav honom smeknamnet
"Tyge Badspyd". sistnämnda år slog han Søren Norby i Lund och Bunketofte
lund som ledde förföljelsen mot kungens anhängare. Han hade den största
skulden för faktumet att kungens lejde blev bruten 1531 och att han för
detta sattes i förvar på Sønderborgs slott. Hans förföljelser mot det
lutherska i Skåne bidrog till Grevefejdens utbrott 1534. Han försökte
samla den skånska adeln, men anslöt sig snart till Greve Christoffer
Mitt under slaget vid Helsingborg 1535, lät han Kärnans kanonerbeskjuta
Lübecks kärna i ryggen och bidrog därmed till deras fullständiga
nederlag.Själv kastade han sig i Christian III: s armé, men från nu på
var hans makt över även om han, tillsammans med Axel Brahe en kort tid
var guvernör i Skåne. Förutom hans ädla och modiga Gudfruktiga dotter
Elsebe Krabbe (1514- 1578), sjöhjälten Peder Skrams hustru, känd som
författare av historiska verk, genealogiska poster och psalmer, mellan
hans söner inkluderar rigsråden herr Erik Krabbe Bustrup och Aastrup
(1510-1564) och Mogens krabba för Vegholm (1513-1564). (Barn V:9, Far
VII:33, Mor VII:34)

Gift med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Margareta (1447). Född 1512 (Mundia by Ancestery). Död 1585 (Mundia
     by Ancestery).
   Magdalena (1448). Född 1512 (Mundia by Ancestery). Död 1602 (Mundia
     by Ancestery).
   Mogens Tygesen Krabbe af Östergaard (1449). Född 1513 (Mundia by
     Ancestery). Död 1564 (Mundia by Ancestery).
   Elisebeth (1450). Född 1514 (Mundia by Ancestery). Död 1578 (Mundia
     by Ancestery).
   Erik (1451). Född 1514 (Mundia by Ancestery). Död 1543 (Mundia by
     Ancestery).
   Olive (1452). Född 1517 (Mundia by Ancestery).
   Gertrud (1453). Född 1519 (Mundia by Ancestery). Död 1602 (Mundia by
     Ancestery).
   Vibeke (1454). Född 1521 (Mundia by Ancestery).
   Anne (1455). Född (Mundia by Ancestery).
   Niels Thyggesson Krabbe (1434). Född 1530 i Ramsing Viborg Danmark
     (Mundia by Ancestery). Död 1564 i Löten Hedmark Norge< (Mundia by
     Ancestery). (Se V:9).

VI:18 fm ff fm
Anne Nielsdotter Rosenkrantz (1446). (Barn V:9)

Gift med föregående ana.


---------------------------- Generation VII ----------------------------

VII:33 fm ff ff f
Mogens Mortensen Krabbe (1457). Född omkring 1444 i Busterup Ramsing
Viborg Danmark (Mundia by Ancestery). Död 1505-10-.. (Mundia by
Ancestery). (Barn VI:17, Far VIII:65, Mor VIII:66)

Gift med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Hedvig (1494). Död efter 1462 (Mundia by Ancestery).
   Thyge Mogensen Krabbe (1445). Född 1474 i Bustrup Danmark (Landshist.
     selskab). Död 1541-06-23 i Vegholm Sverige (Mundia by Ancestery).
     (Se VI:17).
   Dorthe (1495). Född omkring 1490 (Mundia by Ancestery). Död efter
     1536 (Mundia by Ancestery).

VII:34 fm ff ff m
Elsebeth Tygesdatter Lunge (1458). Född omkring 1448 (Mundia by
Ancestery). Död från 1512 till 1518 (Landshist. selskab). (Barn VI:17)

Gift med föregående ana.


--------------------------- Generation VIII  ---------------------------

VIII:65 fm ff ff ff
Morten Nielsen Krabbe af Östergaard (1492). Född (Landshist. selskab).
Död mellan 1473 och 1483 (Landshist. selskab). (Barn VII:33, Far IX:129)

Gift med efterföljande ana.

                                 Barn:
   Mogens Mortensen Krabbe (1457). Född omkring 1444 i Busterup Ramsing
     Viborg Danmark (Mundia by Ancestery). Död 1505-10-.. (Mundia by
     Ancestery). (Se VII:33).

VIII:66 fm ff ff fm
Karen Mogensdatter Skobe (1493). Född omkring 1430 (Mundia by
Ancestery). Död efter 1462 (Mundia by Ancestery). (Barn VII:33)

Gift med föregående ana.


---------------------------- Generation IX  ----------------------------

IX:129 fm ff ff ff f
Niels Mickelsen Krabbe til Naerum og Östergaard (1497). Född (Anders A
Liland). (Barn VIII:65, Far X:257)

Gift

                                 Barn:
   Morten Nielsen Krabbe af Östergaard (1492). Född (Landshist.
     selskab). Död mellan 1473 och 1483 (Landshist. selskab). (Se
     VIII:65).


----------------------------- Generation X -----------------------------

X:257 fm ff ff ff ff
Mickel Nielsen (1499). Född (Anders A Liland). (Barn IX:129, Far XI:513)

Gift

                                 Barn:
   Niels Mickelsen Krabbe til Naerum og Östergaard (1497). Född (Anders
     A Liland). (Se IX:129).


---------------------------- Generation XI  ----------------------------

XI:513 fm ff ff ff ff f
Niels Mickelsen (1501). Levde 1336 (Anders A Liland). Född (Anders A
Liland). Levde 1336 enligt Anders A Liland (Barn X:257)

Gift

                                 Barn:
   Mickel Nielsen (1499). Född (Anders A Liland). (Se X:257).Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.12 | 12:10

Hej Magnus och god fortsättning.
självklart är jag intresserad. jag är i Stockholm nu men kommer hem i morgon. maila gärna peterosiv@gmail.com så kan vi hörs dä

...
26.12 | 10:52

Hej Peter. Min mamma har en massa papper efter Oskar, vi undrar om du är intresserad av dem? Det är Amerikabrev m.m.
/Magnus Pettersson 0708-653424

...
02.09 | 19:27

Hej :)
Helt fantastiskt vilket jobb ni/du lägger på att dela så spännande lärorik historia information med andra.
Själv har jag också anor från, Ölserud :)

...
30.03 | 11:41

Forskar om bl a Rebecka Jakobsdotter, V:30, många barn med Jakob Jansson, kanske fyra på Milleryr, sedan flyttade de till Bergane i Krokstads socken, död 1860.

...
Du gillar den här sidan